Group of friendly businesspeople in suits standing in line in office building

Tại Traveledex, chúng tôi nghĩ rằng việc tiếp cận và cung cấp dịch vụ cho tất cả học sinh và phụ huynh một cách chuyên nghiệp là điều rất quan trọng. Đó là lý do tại sao tất cả chúng tôi đều được đào tạo chuyên nghiệp về giáo dục và chúng tôi luôn cập nhật liên tục các thông tinh và kiến thức liên quan đến lĩnh vực này.

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Hướng dẫn của Hội đồng Anh về Phương Thức Hoạt Động tốt cho các đại lý giáo dục – bạn có thể xem bản hướng dẫ này bên dưới.

Điều này có nghĩa là bạn có thể tin tưởng vào các dịch vụ và tư vấn mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ minh bạch và sẽ luôn cho bạn biết các lựa chọn của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.