Sự hỗ trợ và giúp đỡ khi bạn cần

Tại Traveledex, chúng tôi biết rằng việc xa nhà và cố gắng học bằng ngôn ngữ khác có thể rất căng thẳng.

Do đó, chúng tôi có sẵn một loạt trợ giúp cho các sinh viên đã đăng ký tại văn phòng của chúng tôi, từ các chat room nơi bạn có thể nói chuyện với các sinh viên khác và tham khảo them về kinh nghiệm của họ, đến sự trợ giúp thêm về việc học (môn học và ngôn ngữ) của bạn từ các giáo viên với đầy đủ trình độ, hoặc có thể bạn chỉ muốn tìm hiểu thêm về Vương quốc Anh.

Cần biết cấu trúc để viết báo cáo?

Cần một lời giải thích đơn giản về một bài giảng?

Làm thế nào để trích dẫn một cách chính xác?

Chỉ muốn trò chuyện về gia đình và đất nước của bạn?

Ghé thăm Chat Rooms and our và các trang học tập trực tuyến của chúng tôi (lưu ý: một số dịch vụ có thể yêu cầu thanh toán).